Wie zijn wij

STEM, nu vooral bekend van het jaarlijkse Nederlands Kampioenschap Light Verse Dichten, heeft in de afgelopen jaren (vanaf 1990) een aantal Taal Theater Nachten georganiseerd en ook kleinschaliger literaire activiteiten zoals Poëzie Markant, Poëzie bij Leth en 45 NAP, een voordrachtbijeenkomst op het hoogste punt van Emmen.

 

STEM was medeorganisator van Zomerzinnen en hield ook een wedstrijd korte verhalen schrijven in het kader van de Nacht van de Nacht. In 2021 organiseerde STEM een door meerdere organisaties en individuele liefhebbers van Taal uit de regio het taalproject Taal Centraal. Door die samenwerking kon een heel afwisselend programma worden geboden. 

Deze taalliefhebbers trekken de kar

 

Een zestal bestuursleden, aangevuld met een aantal andere vrijwilligers, verzorgen en organiseren de gevarieerde taal-activiteiten.

Eddie Zinnemers

voorzitter

Hennie Katerberg

secretaris

Johan Westra

penningmeester

Marchien Brons

bestuurslid

Pieter Taffijn

bestuurslid

Carmen Hoogeveen

bestuurslid