Verslag Symposium

“Welke toekomst heeft de streektaal?”

 

Op zaterdag 25 maart 2023 organiseerde de Stichting Taalpodium Emmen (STEM) en Facet het Symposium met de titel “Welke toekomst heeft de Streektaal?”

 

Een drietal deskundigen liet, onder leiding van dagvoorzitter Eric van Oosterhout, in 'Facet Emmen centrum hun licht schijnen over hoe de streektaal er voor staat en wat we verder nog kunnen verwachten.

 

Dagvoorzitter (burgemeester) Eric van Oosterhout gaf in zijn introductie aan zich betrokken te voelen bij de streektaal. ‘Als je opgroeit in een meertalige omgeving, blijft streektaal altijd je belangstelling houden. Met een Brabantse vader, een Zwolse moeder en Haagse vriendjes fascineerde meertaligheid mij altijd al. Daarom ging ik taalkunde studeren.’ Hij studeerde af op de wijze waarop Gronings-sprekende kinderen leren lezen en spellen.

 

De eerste inleiding werd verzorgd door Arjen Versloot, hoogleraar Germaanse taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam en vanaf 15 februari 2023 ook interim-hoogleraar Friese taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen) is een van de sprekers. Enkele jaren geleden gaf hij al aan heel somber over de toekomst van streektalen en dialecten te zijn. Hij constateerde toen dat, hoewel de terugloop in de meeste Nederlandse streektalen niet heel hard lijkt te gaan, het nulpunt van het gebruik onder de jongste lichting kinderen toch echt in zicht komt.

 

Daarna kwam Harrie Scholtmeijer, dialectoloog van de Overijselacademie, aan het woord. Deze was  optimistischer over de toekomst van de streektaal. Hij merkte o.a. op dat juist onder jongeren en in informele situaties heel veel streektaal gebruikt wordt.

 

Tenslotte hield Renate Snoeijing, directeur van het Huus van de Taol in Beilen, een warm pleidooi voor het nóg beter op de kaart zetten van het Drents, de taal waarmee ze is opgegroeid. Ze gaf o.a. aan te hopen dat nog meer mensen laten zien dat ze trots op het Drents zijn en zich daarvoor met   

hart en ziel inzetten.

 

Na de inleidingen werd een levendig discussie gevoerd over de toekomst van de streektaal  tussen de inleiders en de bezoekers van het Symposium.

 

De muzikale intermezzo’s werden verzorgd door Martije, zangeres, songwriter, schrijfster en producent uit Drenthe. Ze zingt en schrijft in het Drents en het Nederlands, zowel jazz en pop als blues. Op haar naam staan zes albums, vele columns in het tijdschrift Zinnig en één boek. Ze schrijft niet alleen muziek voor volwassenen maar componeert ook (Drentse) muziek voor kinderen. Naast haar muzikale bijdrage vertelde Martije op welke manier ze tijdens haar muzieklessen de streektaal aan de orde brengt.