REGLEMENT Kampioenschap Light verse-dichten

 

STEM (Stichting Taalpodium Emmen) organiseert LICHTVOETIG VIII,
het achtste Open Nederlands Kampioenschap Light Verse-dichten.

 

Het kampioenschap bestaat uit twee onderdelen:
-inzending van 3 gedichten in een vaste vorm
-een openbaar optreden voor publiek en een deskundige jury op zondag 27 oktober 2024
om 14.00 uur bij Eetcafé Groothuis, Stationsstraat 75 in Emmen.
Van de beste ingezonden gedichten wordt door STEM een light verse-gedichtenbundel
uitgebracht.


Aan de wedstrijd is voor de eerste prijs een geldbedrag verbonden van € 300,-- de tweede
prijs bedraagt € 200,-- en de derde prijs bedraagt € 100,--.


Tevens is er een publieksprijs ingesteld.


Wedstrijdreglement:


Meedoen kan onder de volgende voorwaarden:


1.Vorm en inhoud

De jury verwacht inzendingen van drie niet eerder in druk verschenen light verse-gedichten
in een vaste vorm. Met vaste vorm wordt bedoeld o.a. het ollekebolleke, de sonnettette,
een sonnettine, een sonnet in welke vorm dan ook, de villanelle, het onzijn of wat er op dit
gebied ook maar gebruikelijk is.


Zie voor de definitie van Light Verse: www.hetvrijevers.nl/index.php/over-light-verse en
voor de versvormen bijvoorbeeld Versvormen, leesbaar handboek van Drs P.


-De gedichten dienen te worden geschreven in het Nederlands of in een streektaal.


2.Selectie-jury
-De inzendingen worden beoordeeld door een jury onder voorzitterschap van Light Versedichter
Ton Peters, met dichter/schrijver Nicolette Leenstra, light-verse dichteres Inge
Boulonois en de tweevoudig Nederlands Kampioen Light Verse-dichten Machiel Pomp.
-De selectie-jury selecteert op basis van anonimiteit.
-De selectie-jury selecteert de gedichten die in de bundel worden opgenomen.
-De selectie-jury en een dag-jury en publiek bepalen op 27 oktober 2024 de winnaars.
Inzenders waarvan gedichten worden opgenomen in de bundel ontvangen persoonlijk
bericht en krijgen een exemplaar van de bundel.


3.Publicatie
-Met het inzenden van de gedichten stemt een inzender in met mogelijke publicatie.
-Het copyright blijft bij de auteur.


4.Shortlist
De shortlist van de beste inzendingen wordt uiterlijk 1 oktober 2024 bekendgemaakt. Over
de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.


5.Finale
De inzenders waarvan de bijdragen als beste worden beoordeeld worden uitgenodigd hun
voordracht in de finale in Emmen te doen op zondag 27 oktober 2024.
Extra finale-eis: Van de finalisten verwacht de jury een light-verse gedicht over een actueel
item van dat moment.


6.Inzenden
-Insturen/mailen van de gedichten is mogelijk tot 01-08-2024.
-Inzendingen kunnen worden gemaild naar [email protected] of worden gezonden
naar Secretariaat STEM., t.a.v. mevrouw H.J. Katerberg, Laan van de Eekharst 213, 7823 AE
Emmen.

-Bij de inzending dient men naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres te
vermelden.