Recensie Lichtvoetig door Mien Meining

Recensie Lichtvoetig door Mien Meining op www.hetvrijevers.nl
Lichtvoetig, is de titel van het bundeltje dat ik met enige omwegen heb weten te bemachtigen. Vandaar deze wat late bespreking. Als ondertitel staat op de kaft dit kwatrijntje dat afkomstig blijkt uit een gedicht van Frits Criens:

Jubeltenen, navelsuizen
Aangeboren anemie
Eksterogen, haringkaken
Plus een hang naar hysterie

Lichtvoetig is uitgegeven door de Stichting TaalPodium Emmen en het bevat "een selectie van de beste inzendingen voor de STEM light verse gedichtenwedstrijd 2017", aangekondigd als het Nederlands kampioenschap light verse.
Welke criteria er golden om tot 'de beste' te komen wordt niet vermeld.
Het initiatief voor bundel en wedstrijd zijn desondanks lovenswaardig en leverden met Machiel Pomp een verrassende en vooral anonieme kampioen op.
Zijn drie gedichten in Lichtvoetig mogen er zijn. Als voorbeeld een douzijn, een van de twee zevenvoeters van Machiel Pomp, een handige versmaat om in voor te dragen.
Overigens is de titel van deze bespreking ontleend aan een ander gedicht van hem.

Mannen in uniform

van maart tot aan oktober kun je buiten amper spelen
een voetstap op het wegdek is behoorlijk linke soep
je hoort ze al van verre en je merkt: ze zijn met velen
hun naderende komst creëert nerveuze taferelen
de overige mensen vluchten haastig op de stoep

ze denderen de hoek om als een hongerige troep
instructies van de leider klinken na uit aller kelen
en echoën van voren door naar achter in de groep
ze teisteren de straten met hun continu geroep
je proeft het enthousiasme voor hun vaste rituelen

ze koesteren hun uierzalf, hun codes en jargon
die vijftigers in lycra in een wielerpeloton

Wie naar de echt grote light-versenamen zoekt, komt bedrogen uit. (Koudwatervrees? Niet door de selectie gekomen? Tegen het verkampioenschappen van light verse?) Volgers van Het vrije vers zullen een aantal namen in de bundel kennen.
En laat ik er maar geen doekje om winden: de verzen van deze HVV-dichters steken in het algemeen met kop en schouder boven de rest van de bijdragen uit.
De selectie wekt op mij soms de indruk dat de samenstellers niet echt de keuze hadden uit een kwalitatief rijk aanbod. Enkele anonieme voorbeelden ter staving:

Een hark in de moestuin

Het is frustrerend en het vreet me op
Ik smijt met schoffels en ik schop de schop
Geen groene vingers, alles fout gedaan
M'n hele tuin is op de schop gegaan

Regenworm

Een worm vierde feest in de regen.
Voor hem was de bui echt een zegen.
Hij kronkelde rond
in drassige grond
maar kwam toen een scholekster tegen.

Het zijn zulke rijmpjes die esprit missen, of die eindigen met een obligate clou, of die voelbaar taalplezier missen, of die soms onbeholpen zijn uitgewerkt en waarvan ik de indruk heb dat de maker m/v al blij was dat het werk erop zat, die van deze bundel een wat onevenwichtig geheel maken.
Ofwel mijn eerdere stelling over het gebrek aan keuze klopt, ofwel de samenstellers hadden geen vast idee van wat ze met light verse eigenlijk bedoelen waardoor er mogelijk pareltjes uit hun bestand ongedrukt zijn gebleven.
Laten we hopen dat het laatste waar is.

Gelukkig staan er naast de wat minder aansprekende verzen een heleboel gedichten in deze bloemlezing die de bundel toch lezenswaardig maken, met dank vooral aan Bertus Beltman, Niels Blomberg, Inge Boulonois, Frits Criens, Quirien van Haelen, Mischa van Huijstee, Frank Fabian van Keeren, Ko de Laat, Desi Leijnen en ja, ook Rikkert Zuiderveld, al zou die de regels voor het ollekebolleke nog eens goed moeten bestuderen.
Van geen van hen een voorbeeld, daarvoor moet u de bundel zelf op de kop zien te tikken, wat ik u wel aanraad.
Om te illustreren dat er in de bijdragen van de niet genoemde dichters hier en daar nog wel een aardig gedicht verborgen zit tussen minder goed uitgevallen broertjes, tot slot een kwatrijn van Jaap Ferwerda en een fop van Marion van Rooij.

Kind

Het kindje zit blij op zijn schommel
en kijkt peinzend voor zich uit
in het zonlicht zit een hommel
hoe trekt men die de vleugels uit?

Op een haan

Een jonge haan te Valkenswaard
is seksueel wat vreemd geaard
de ren staat bol van kipgekakel
getokt wordt van het 'wipdebacle':
'die haalt bij KFC zijn kicks
uit hot & spicy roasted chicks'

Hoewel Lichtvoetig niet meteen een bundel is waar men niet omheen kan, mag ik hopen dat STEM het niet bij deze ene uitgave laat. Wie zich op een af andere manier met light verse bezighoudt, zou ik zeker aanraden een bundeltje aan te schaffen ter lering en vermaak.

Lichtvoetig, diverse light-versedichters
ISBN 978-94-92546-20-3
Samenstelling: Jury wedstrijd NK Light verse en STEM-bestuur
Uitgeverij: Ter Verpoozing, Peize 2017
Prijs, inclusief verzendkosten € 13,50