Wim Meyles

Wim Meyles

DE huidige Nederlands kampioen Wim Meyles uit St.Pancras is een van de finalisten van het Nederlands Kampioenschap Light verse-dichten op 31 oktober aanstaande bij Eetcafé Groothuis in Emmen

Creativiteit staat centraal in het leven van Wim Meyles (1949). Vanuit zijn
denkwereld richt hij zich op schrijven, beeldhouwen en psychologie. Hij heeft
veertig jaar in het voortgezet onderwijs gewerkt als schooldecaan en docent
Engels en is woonachtig te Sint Pancras (NH).

Als taalhumorist heeft hij 26 boeken op zijn naam staan: woordspelingen,
verhalen, sprookjes, fabels, tegeltjesteksten en – vooral de laatste jaren – light
verse. In dit genre werd hij vorig jaar bij Lichtvoetig IV winnaar van het
Nederlands kampioenschap.

Zijn light verse is o.a. te vinden op www.hetvrijevers.nl en www.gedichten.nl

Voor de laatste site schrijft hij elke maandag een snelsonnet over de actualiteit.
In zijn vorig jaar verschenen bundel ‘Ietsnut’ heeft hij naast een groot aantal
humoristische verzen ook twee korte cursussen geplaatst, voor mensen die het
leuk vinden om zelf light verse te (gaan) schrijven en/of met taal te spelen.

Dit voorjaar verscheen zijn nieuwste bundel, ‘Driemaal daags een vers’.
Meer informatie vindt u op zijn site www.wimmeyles.nl

Kenmerkend gedicht van Wim Meyles
Hij schrijft daarover het volgende. Dit gedicht is een zogenaamd ‘kortjakje’, een nieuwe versvorm die ik dit voorjaar heb geïntroduceerd bij Het Vrije Vers. Het bestaat uit drie strofen van respectievelijk 4, 3 en 2 regels (kort-jak-je), wordt in jambische viervoeters geschreven en heeft als rijmschema aaaa-bbb-cc.

Dagelijks brood

Mijn boterhammen werden trouw
perfect geregeld door mijn vrouw
voor mij als werker in de bouw,
totdat ze smeergeld hebben wou.

Waarop ik haar vertwijfeld vroeg,
met weer een rotdag voor de boeg:
‘Mijn dank, is dat niet goed genoeg?’

Waarna ze toch nog klagen bleef,
zodat ik haar nu zwijggeld geef.

Kaarten voor de finalemiddag à € 15,00 kunnen worden besteld via taalpodiummm@outlook.com
Zie voor verdere informatie en programma www.taalpodiumstem.nl/de-uitdaging/