Onno-Sven Tromp

Onno-Sven Tromp

In de aanloop naar Lichtvoetig op 27 oktober, het derde Nederlands Kampioenschap Light Verse-dichten bij Eetcafé Groothuis in Emmen, stellen we de deelnemers aan u voor.

Onno-Sven Tromp

Dichter, romanticus en wereldburger. Hij is dichter en dromer, doler en denker. Zijn passie ligt bij de muziek van sonnetten en de verstilling van haiku's. Hij publiceerde ze in diverse bundels, zijn sonnetten zijn opgenomen in 'Komrij's Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten' en 'Spiegel van de moderne Nederlandse en Vlaamse dichtkunst'.
Even voortvarend schrijft hij acrobatische gedichten in vrije vorm, literaire wandelgidsen en luchtig filosofisch werk.

Zijn gedichten vonden drie keer een plekje in de top 100 van de Türing Gedichtenwedstrijd. Hij struinde door het Amsterdam van J.J. Voskuil en A.F.Th. van der Heijden, reisde veel door Zuidoost-Azië en woonde in Tanzania en Oeganda.

In 2017 verscheen zijn roman 'Fantoomregen' en was hij Stadsdeeldichter in Amsterdam Nieuw-West. Zijn rusteloosheid vind je terug in zijn gedichten. Slauerhoff was er niets bij.

Zie ook: www.onnosventromp.nl

De nuttelozen van de nacht

Het zijn de nuttelozen van de nacht,
die in het donker door de straten lopen.
De helers die hun slechte waar verkopen,
de mensen zonder huis en zonder macht.

Een dichter die op inspiratie wacht,
is net opnieuw de liefde misgelopen.
Gelukkig is zijn vaste kroeg nog open,
waar vriendschap bloeit en drank de pijn verzacht.

Vanuit een open raam klinkt luid muziek,
een zachtgeel licht valt lonkend door de ruiten
naar alle afgeleefde zwervers buiten.

En binnen zit een haveloos publiek
te wachten tot de dichter op zal staan
om zich in zijn gedicht te laten gaan.

Onno-Sven Tromp
(uit: Elke dag is bruikbaar)