Loek Smit

Loek Smit

In de aanloop naar de finale van het Nederlands Kampioenschap Light Verse-dichten op 27 okotber bij Eetcafe Groothuis, stellen wij de finalisten aan u voor.

Loek Smit (1947) komt uit Delft en twintig jaar later getrouwd met Yvonne. Vader van twee kinderen, Dave en Wendy.

Hij schreef ons het volgende. “Tijdens mijn arbeidzaam leven als applicatieprogrammeur heb ik met veel verschillende (inmiddels klassieke) talen te maken gehad: Cobol, RPG, Java, enzovoort. Programma's van mijn hand, bestaande uit ontelbare regels computerproza, verrichtten (en verrichten wellicht nog steeds) hun strak omlijnde taken.

Na mijn pensionering restte mij slechts het Nederlands. Ik houd mij nu o.a. bezig met het schrijven van gedichtjes, die volgens eigen maatstaven (conform computerprogramma's) aan strenge vormeisen dienen te voldoen. Gedichtjes, die hoofdzakelijk de intentie hebben de lezer tot een glimlach te verleiden. Bijvoorbeeld met een ollekebolleke”.

Toeval bestaat . . .

Drie naar beneden luidt:
'Jeugdige bodyguard'
'n Vijftiental letters, de
eerste een 'B'

"Kijk Loek, hoe schattig, een
babygorillaatje!"
Ik cryptogram en mijn
vrouw kijkt TV.