Bennie Sieverink

Bennie Sieverink

Bennie Sieverink, geboren in 1954, woont in Hengelo. Hij werkte als systeembeheerder bij een bouwvereniging, en als correspondent bij weekblad De Roskam. In zijn vrije tijd begon hij gedichten te schrijven, waarmee hij in 1983 debuteerde met de bundel Het is astronomie Marie. Sindsdien publiceerde hij in diverse bloemlezingen, en ‘sporadisch’ op Het Vrije Vers.

In de jaren negentig verschenen van hem ook verhalen en gedichten in het blad in ’t plat De Nieje Tied. Een verzameling Twentse limericks is in 2006 in eigen beheer uitgegeven onder de titel Van oalde tuffel, van nieje. En voor het komende herfstnummer van het Drentse tiedschrift Roet leverde hij een aantal veskes.

Terwijl ik dacht van niet meer

Een schedel op de toonbank van de apotheek
kijkt stil met holle ogen op de dropjes neer.
Opeens een barse mannenstem die - ik verbleek -
om aspirine vraagt, de tanden doen hem zeer.