In de aanloop naar Lichtvoetig, het Nederlands Kampioenschap Light Verse-dichten op 28 oktober bij Eetcafe Groothuis, stellen we de finalisten aan u voor.

Niels Blomberg is op 3 juni 1958 geboren te Amsterdam. Van jongs af aan maakte hij gedichten voor familie en vrienden. Het ging vooral om rijmende gedichten met een strak metrum, al dan niet met ingewikkeld rijmschema.

Pas rond zijn 40e besloot hij het wat serieuzer aan te pakken en begon hij werk op te sturen naar wedstrijden. Vanaf die tijd werden ook rijmende en niet-rijmende gedichten afgeleverd.

In 2003 volgde eerste hoofdprijs: de poëzieprijs van zijn woonplaats Almere.

Op 5 september 2006 volgde een tweede hoofdprijs: de benoeming tot eerste waterdichter van het waterschap Zuiderzeeland. Met dit initiatief wil dit jongste waterschap zich profileren, maar ook wil het op deze manier inzage geven in de dagelijkse werkzaamheden.

De functie van waterdichter biedt Niels Blomberg de mogelijkheid om de poëtische kant te belichten van prozaïsche bezigheden als dijkversteviging en afvalwaterzuivering. Bij zijn benoeming meldde hij aan de pers: “Het is de kunst om oog te hebben voor het poëtische in het gewone”.

Dit leidde in januari 2010 tot de bundel “Meer Waterdicht”. In januari 2015 verscheen de tweede bundel “Woordenstroom”.

Vanaf januari 2005 is hij (met de onderbreking van een jaar) lid van Aldichter, een groep van ongeveer 10 Almeerse dichters die elkaars werk lezen en beoordelen.

Ook volgt hij nu enkele jaren lessen van de Weesper dichter Co Woudsma.

 
Dat oefening kunst baart, bleek in 2012, toen een top-100 notering werd gehaald in de Turing nationale poëzieprijs. In 2013 volgde een plaats in de top-20.

Gedichten zijn geplaatst in de tijdschriften als Schoon Schip, Ballustrada en De Nederlandse Vliegvisser. Online zijn de gedichten te lezen bij Contrabas, Krakatau en Meander Magazine.

 
Voor lichter werk kruist hij graag de degens met andere plezierdichters op de website van het Het Vrije Vers.

In 2011 leverde dit de hoofdprijs op in de Driek van Wissen Sonnettette Competitie.

Tussen 2010 en 2014 werd drie keer een top-3 plaats bereikt in de Willem Wilminkdichtwedstrijd Almelo, waar vormvastheid weliswaar geen vereiste is,maar wel een pre.

In 2016 werd “Degenhard” gepresenteerd, een ridderroman op rijm geschreven door Niels en 23 andere dichters, onder wie Ivo de Wijs, Driek van Wissen en Jean Pierre Rawie.

Toen in 2017 het eerste light verse kampioenschap werd gehouden in Emmen, wist Niels door te dringen tot de top-10.

Ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag bracht Niels in 2018 de bundel LX gedichten uit in eigen beheer.

 
Pastorale
 
Het vredig dorpsplein in de jonge nacht
stroomt langzaam vol met onvervuld verlangen.
De jeugd gaat bij de oude dorpspomp hangen
benieuwd naar wie of wat is meegebracht.
 
De winkeldochter die zo kirrend lacht
weet niet door wie zij zich het liefst laat vangen.
De boerenzoon met eelt op rode wangen
is dagenlang gereed al voor de jacht.
 
Aan haar geeft hij zijn linker iPod-oortje.
Eén melodie stroomt nu door beider lijven:
I love you, baby baby, you’re so sweet.
 
Twee mensen zijn verbonden door een koordje
en willen ook voorgoed verbonden blijven,
voorgoed aaneen gesmeed door bas en beat.